Ciekawostki o kulcie Mitry

Kult Mitry był bardzo popularny. Dlatego też rozpowszechnił się on i w innych krajach, a także innych kulturach. Perski kult Mitry cechował się tym, że czcił szlachetne bóstwo słońca. Król słońca narodził się w skromnej grocie. Święto to przypadało na okres przesilenia zimowego. Czyli na 25 grudnia. Był to także czas narodzin Mitry. W czasach rzymskich bardzo popular były kulty, w tym właśnie kult bóstw solarnych. Pod koniec IV wieku Kościół przypisał na 25 grudnia datę obchodzenia Bożego Narodzenia.

Ciekawostek o kulcie Mitry jest wiele, do dziś pozostało naprawdę dużo ciekawych opowieści, historyjek a także rycin oraz obrazów i śladów po tym dawnym kulcie. Mitra był bardzo popularny a na dodatek bardzo ten kult był rozpowszechniony. W 274 roku cesarz Aurealin ustanowił, że 25 grudnia będzie właśnie tym dniem narodzin i kultu Mitry. Warto pamiętać, że jest wiele bóstw, które czczono. Daty tych uroczystości czy imprez bardzo często pokrywają się właśnie z datami świąt katolickich. Ciekawostek jest naprawdę wiele.