Coś dla melomanów

W muzyce poważnej wielką rolę pełnią koncerty. Warto wspomnieć choćby tylko słynny koncert noworoczny, który co roku cieszy ucho słuchaczy na całym świecie. I to nie tylko wielbicieli muzyki poważnej. Ale jest nie tylko ten jeden – choć chyba najsłynniejszy. Koncerty grane przez orkiestry w filharmoniach są popularne w każdym niemal państwie na ziemi. Są one zwykle odtworzeniem tych klasycznych, pisanych przez Mozarta czy Bacha. Muzycy przygotowują się do nich starannie i często ćwiczą, i doskonalą je przez wiele lat.

Po to aby w przyszłości cieszyć ucho melomanów. Wykonawcy muzyki poważnej są więc zwykle oddani jej bez reszty i poświęcają jej całe swoje życie. Zwykle jest ona dla nich pracą, ale równocześnie poświęcają jej oni cały swój czas wolny. Koncertując dla szerokiej publiczności muszą wykazać się ogromnymi umiejętnościami, dlatego ich przygoda z muzyką poważną, to ciągłe uczenie się jej, odkrywanie jej na nowo i doskonalenie się w kunszcie jej wykonywania. Po to by być coraz lepszymi jej interpretatorami.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com