Daty Wielkanocy

Daty Wielkanocy ustalono już dawno temu. Podczas trwającego przez jakiś czas soboru nicejskiego, w 325 roku ustalono, że uroczystą niedzielę będzie się obchodzić po wiosennej pełni Księżyca, wynika to, z przełożenia daty z kalendarza juliańskiego 14 nisan na religijny kalendarz hebrajski, który jest tak zwanym kalendarzem lunarno-solarnym. Według kalendarza hebrajskiego, początek święta Paschy zaczyna się właśnie 14 nisan.

Od tego dnia zaczynają się wydarzenia zbawcze. Data świąt jest naprawdę stała, zdarza się jednak, że pomiędzy świętami obchodzonymi w różnych kulturach i religiach są pewne różnice, kilu dniowe odstępy pomiędzy poszczególnymi okresami świątecznymi. Dodatkowo, Wielkanoc jest świętem ruchomym, co oznacza, że może najwcześniej wypaść 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Wielkanoc obchodzi się zgodnie z kalendarzem juliańskim, warto pamiętać jednak, że Wielkanoc oraz Boże Narodzenie to święta, które obchodzone są też w kalendarzu prawosławnym. Daty Wielkanocy są stałe i niezmienne. Z wyjątkiem przesunięć czasowych.