Homeopatia – zwolennicy

Homeopatia jest to bardzo młoda forma medycyny niekonwencjonalnej. Została wynaleziona przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna w 1796 roku. Zwolennicy tej metody leczenia spożywają bardzo rozcieńczone substancje, które w większym stężeniu były przyczyną wywołania tej choroby. Rozcieńczanie to proces bardzo długi. Konsekwencja długiego rozcieńczania jest to, że w rozcieńczanym roztworze nie pozostają żadne związki, które były w substancji przeznaczonej do rozcieńczenia.

Dowody naukowe nie potwierdzają działania homeopatii. Nie ma dowodów na to, że homeopatia jest bardziej skuteczna od znanego wszystkim efektu placebo. Niektóre badania dały pozytywne wyniki, jednak w zestawieniu z pozostałymi badaniami, pozytywny efekt całkowicie się zatarł. Preparaty homeopatyczne mają różne stężenie, jednak często zdarza się, że rozcieńczone substancje pozbawione są już wszystkich substancji aktywnych. Preparaty homeopatyczne są uznawane za bezpieczne, ponieważ zawierają bardzo rozcieńczony roztwór jakiejś substancji, który nie szkodzi i prawdopodobnie również nie pomaga.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com