Pastorałka co to takiego?

Pastorałka to odmiana znanej i popularnej kolędy. W pastorałce tematyka bożonarodzeniowa została poszerzona o warstwę obyczajową. Jest równie popularna, jak forma pastorałki. Pastorałka występuje w formie uproszczonej bądź bardziej skomplikowanej. Udramatyzowana forma jest wersją trudniejszą i bardziej skomplikowaną. W pastorałkach jest wersja obyczajowa. W wydawanych śpiewnikach a także płytach cd można czytać i słuchać pastorałki a także kolędy.

Mają ciekawą formę zarówno w warstwie tekstowej, jak i w warstwie dźwiękowej. Jednym z głównych elementów pastorałki jest komizm słowny i ciekawa warstwa dźwiękowa. Do tradycji pastorałki należą między innymi poeci zarówno z wieku XVII jak i XX wieku. Do konwencji pastorałki zaliczali się T.Czyżewski, J.Harasymowicz a także E.Bryll. oraz inni znani twórcy. Forma udramatyzowana jest jedną z najpopularniejszych, zaś te mniej popularne lecz śpiewane mają formę lżejszą, utrzymaną w tonie sielankowym. Nieodzownym elementem był także chór anielski.