Utwory klasyczne

Do muzyki poważnej można zaliczyć wszystkie utwory klasyczne, które przeznaczone są jednak jedynie do odsłuchiwania – takie jak na przykład fugi czy symfonie. Natomiast wszelkie utwory taneczne, zdaniem znawców, do muzyki poważnej zaliczone być nie mogą. Nie są więc zaliczane do niej polonezy czy walce – i inne tego typu utwory muzyczne. Generalnie muzykę poważną odróżnia się od popularnej na zasadzie wyższości i uważa się ją za kulturę wyższą. Wielu ludzi nie zgadza się z takim podziałem.

Jako kontrargument podają fakt, jakoby muzyka rockowa na przykład pozbawiona była według takiego podziału wszelkich walorów artystycznych, co nie ma przecież miejsca. Dodatkowo, zwracają oni uwagę na to, że przecież style muzyczne nachodzą na siebie i zazębiają się, czerpią od siebie inspiracje. Tym samym niemożliwe wydaje się stosowanie granic i sztywnych barier w muzyce. Tym samym muzyka poważna, która przenika do mas za pośrednictwem popularnej, nie traci przecież swojej artystyczności tylko dlatego, że staje się w tym momencie muzyką popularną.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org