Ważny wokal

Muzyka poważna to nie tylko instrumenty, zapis kompozycji i dobry dyrygent. W muzyce poważnej dużą rolę pełni również ludzki głos. Jako narzędzie wydobywające dźwięki w ten sam sposób co instrument ma niezwykle wiele możliwości. Wokaliści występują razem z instrumentalistami i nierzadko ich głos towarzyszy im podczas występów. Jednak częściej staje się samodzielnym i pięknym nośnikiem klasycznych dźwięków. Właśnie śpiewacze operowi to przykład muzyki poważnej w wykonaniu wokalnym.

Jednak innym bardzo powszechnym są chóry. Posiadają własnego dyrygenta i są na tyle rozpowszechnione, że wykonują nieraz różnego rodzaju śpiewy – niekoniecznie tylko te będące muzyką poważną. Jest też wiele odmian śpiewów chóralnych. Są chóry mieszane i chóry żeńskie. Specyficznym rodzajem są też chóry męskie, gdzie śpiewają tylko mężczyźni. Przykładem takiej zbiorowości męskich głosów jest chór gregoriański wywodzący się z kościoła rzymsko-katolickiego i słynący na początku z pięknych wykonań utworów kościelnych.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Wikipedia.org